OX Cloud

Portál

portál zobrazuje pomocí widgetů souhrn aktuálních a nadcházející informací. Jednotlivé widgety jsou zobrazeny podobně jako lístky s poznámkami. Nastavit si tak můžete zobrazit přehled o nových emailech a nadcházejících událostí z kalendáře.

Pošta

Přehledná a rychlá práce s libovolným emailem. Nastavte si více emailových účtů z libovolného poštovního serveru podporujícího IMAP protokol. Pracujte s emaily jako v nativní emailové aplikaci. Můžete si otevřít více emailů a zároveň psát nový email a přepínat se mezi nimi. Při psaní emailu je rozepsaný email automaticky ukládán do konceptů. Pohodlně můžete třídit emaily přetažením do požadované složky, případně nastavit si filtry pro automatické třídění.

Adresář

Kontakty nejen osobní ale i sdílené spolu s dalšími kolegy. Kontakty jsou automaticky synchronizovány s tabletem, mobilem, Outlookem. V případě ztráty, poškození mobilu stačí nastavit účet OXCloud a máte obnoveny kontakty ze serveru.

Kalendář

Přehledné plánování jak osobních událostí tak například obsazení zasedačky. Klepnutím do kalendáře vytvoříte požadovanou událost a přetažením horního a spodního okraje události určíte počátek a konec trvání události. Vytvořit můžete více kalendářů a ty sdílet s dalšími uživateli nebo je vystavit na internetu.

Úkoly

Naplánujte sobě nebo kolegům úkoly. S interaktivním a intuitivním seznamem úkolů efektivně zvládnete své denní aktivity.

Drive

Sdílejte, ukládejte a synchronizujte. Cloudové úložiště OX Drive se synchronizací mezi počítačem, tabletem, mobilem. Svá data tak máte vždy aktuální a dostupná. Dokumenty můžete také sdílet pomocí emailu nebo odkazu. Přímý náhled a čtení dokumentů (docx, doc, odt, txt, rtf, ppt, pptx, xls, xlsx). Online jednoduchá a pohodlná editace dokumentů (docx, doc, odt, txt, rtf). Dokumenty nemusíte stahovat a instalovat aplikace pro prohlížení, editaci. Po přihlášení na OX Cloud přímo v internetovém prohlížeči dokument otevřete, upravíte.